ශිල්ප සයුර 2007

ඉ-ෆියුෂන් සමාගම විසින් සැලසුම් කළ ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘතිය සඳහා සකසා වැඩි දියුණු කළ මෙම මුදුකාංගය, සිංහල බසින් ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය ඔස්සේ අධ්‍යාපනික තොරතුරු කළමණාකරනය කර ගැනීමටත්, සිසුන්ට තනි තනිව හෝ සිසුන් ට කණ්ඩායම් ලෙස  ස්වයං අධ්‍යයනයේ යෙදීමටත්, ස්වයං පරීක්‍ෂණවලට පෙනී සිටීමටත් හා ස්වයං පළ කිරීම් සඳහාත් පහසුකම් සලසයි. තනි පරිගණකයක මෙන් ම පරිගණක ජාලයක ද ශිල්ප සයුර භාවිතා කළ හැක.
ඉ-සමාජ සංවර්ධන අරමුදල යටතේ නිපද වූ පර්යේෂණ මුදුකාංගයකි. දැනට ඉ-සමාජ ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි. ශිල්ප සයුර තවමත් සංවර්ධන‍ය කෙරෙමින් හා අත්හදා බැලෙම්න් තිබේ
මෙහි අත්හදා බැලෙන මෘදූකාංගය පර්යේෂණාත්මක කටයුතු සඳහා www.shilpasayura.org හි පළ කර ඇත.
වාණිජ නිපැයුමක් වූ මෙය අධ්‍යාපනික පරතරය අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති සංකල්පය අනුව දුරස්ථ හා දුෂ්කර නමුත් භාවිත ධාරිතාවය ගොඩනගාගත හැකි ග්‍රාමීය නැණසළ සහ පාසල් ව්‍යාපෘති සහකරුවන්ට වාණිජ නොවන ප්‍රජා අධ්‍යාපන සේවා සඳහා නොමිලේ ලබාදේ.
මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ ඉ-අධ්‍යයන පද්ධතියක් නිර්මාණය කර දකුණු දිග දුෂ්කර ගම්මාන වල නැණසල 20 ක ස්ථාපනය කර අධ්‍යාපනික සම්පත් හිඟ ග්‍රාමීය සිසුවන් සවිමත් කරවා ග්‍රාමීය සිසුන් ස්වයං අධ්‍යයනයට හුරු කරවා ඔවුන්ගේ තරඟකාරී හැකියාව සැලසීම හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ අධ්‍යාපනික පරතරය අඩු කිරීමයි.
මෙම මුදුකාංගය භාවිතාවෙන් ස්වයං අධ්‍යයන කළ හැකි අධ්‍යාපනික තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරවා දකුණු දිග දුෂ්කර ගම්මාන වල නැණසල 20 ක ස්ථාපනය කර ඇත. මේ සඳහා වසරක නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉක්ටා හි ඉ-සමාජ සංවර්ධන අරමුදලින් රුපියල් මිලියන පහක ප්‍රදානයක් ලබාදිණි.
 
ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘතිය 6 වසර සිට 11 වසර දක්වා සිංහල භාෂාව, ගණිතය, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, භූගෝලය, චිත්‍ර, නර්තනය, සංගීතය සහ පරිසරය යන විෂය මාලාවෙන් අඩක් පමණ ආවරණය කරයි. SLS 1134 සිංහල යුනිකේත ප්‍රමිතිය භාවිතා කරයි
ප්‍රථම වසර නිමවී ව්‍යාපෘති ඉලක්ක ලඟා කර ගෙන ඇති අතර, එය විහිදවීම සඳහා සහය අවශ්‍යව ඇත.
යාවත් කාලීන කළ පසු තොරතුරු නොමිලේ ශිල්පසයුර ව්‍යාපෘති සහකරුවන්ට ලබාදේ.
අ. නිපැයුමේ ප්‍රධාන ලක්‍ෂණ:

  1. ස්වයං අධ්‍යයන හැකියාව
  2. අන්තර්ගතය කළමනාකරණ හැකියාව
  3. කණ්ඩායම් අධ්‍යයනය
  4. අන්තර්ගත නිරමාණය කිරීමේ හැකියාව
  5. තනි පරිගණකයක මෙන් ම පරිගණක ජාලයක ද භාවිතා කළ හැක.

ආ. නිපැයුම දිවෙන මෘදුකාංග වේදිකා: වින්ඩෝස්
ඇ. නිපැයුම භාවිතා කරන උපකරණය සඳහා අවම අවශ්‍යතා/වින්‍යාසය:
වින්ඩෝස් XP
ඈ. නිපැයුම දැනට භාවිතා කරන /සංවර්ධනය කෙරෙමින් පවතින/ අත්හදා බැලෙන ආයතන:
මොණරාගල, මාතර, හම්බන්තොට සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල නැණසල 20 ක දැනට පර්යේෂණාත්මක ව භාවිතා කෙරේ
ලිව්වේ නිරංජන් මීගම්මන,  ඉ-ෆියුෂන්, www.sinharaja.com                   

web page hit counter